Les persones participants del taller d’Accessiblitat Audiovisual generen els seus propis tutorials sobre aspectes tècnics de l’activitat. Cada grup que hi passa aporta millores als processos o incorpora noves tècniques. En un inici els tutorials estaven penjats amb la intenció de ser un suport a la formació i a les persones que s’hi incorporessin en un futur, però degut a que estan penjats al canal de YouTube de la Fundació i al fet ser públics algun dels vídeos ha tingut un èxit de visualitzacions inesperat. El vídeo amb el títol “Tutorial Aegisub: convertir arxius .ASS a .SRT” té un record de més de 31.000 visualitzacions.

Això ens agrada molt i ens anima a produir més vídeo tutorials en un futur pròxim.